دی اریتور دیگ بخار

تعریف دی اریتور

جداسازی اکسیژن آب و پیش گرمایش آب برای ورود به بویلر در سیستم های بخار که توسط دستگاه دی اریتور انجام می شود. دی اریتور (هوازدا) یکی از تجهیزاتی است که باعث افزایش راندمان در دیگ بخار می شود، این فرایند با حذف گازهای محلول در آب ورودی دیگ بخار صورت می پذیرد، که یک فرایند اساسی در سیستم بخار است.

کاربرد هوازدا:

هوازدا دو کاربرد بسیار مهم را شامل می شود:

1- هوا زدایی از آب ورودی به دیگ بخار

2- پیش گرم کردن آب ورودی به دیگ بخار

نقش هوازدا در سیستم های بخار

1-  دی اریتور از پدیده شوک حرارتی در سیستم های بخار، زمانی که آب با دمای پایین به داخل دیگ وارد می شود جلوگیری می کند، برای بالا بردن راندمان و ظرفیت بخاردهی  می توان از دستگاه دی اریتور استفاده کرد. به نحوی که آب در دی اریتور به اندازه کافی گرم و بعد از گرم شدن وارد دیگ بخار می شود.

2- از هوازدا جهت حذف گازهای موجود در آب استفاده می شود، به نحوی که وجود اکسیژن محلول در آب ورودی به دیگ بخار، ایجاد خوردگی در لوله های دیگ بخار می کند. با توجه به این که دی اکسید کربن در آب حل می شود، سطح ph پایین می آید و اسید کربنیک خورنده تولید می کند که باعث خوردگی در دیگ بخار می شود.

زمانی که ph در سطح پایین قرار می گیرد باعث حمله شدید اسید در کل سیستم دیگ بخار می شود. با توجه به اینکه می توان با مواد شیمیایی گازهای محلول و سطح ph پایین در آب ورودی را کنترل یا حذف کرد، اما این کار هزینه زیادی را دربر می گیرد، بهترین راه برای حذف این گازها استفاده از تجهیزات مکانیکی می باشد.

انواع هوازدا

برای جداسازی اکسیژن و گازهای نا محلول در آب، از سیستم های هوا زدا که به دو گروه کلی تقسیم می شود می توان نام برد:

1- دی اریتور فنری

2- دی اریتور سینی دار

چگونگی ورود آب به دستگاه

آب مصرفی جهت ورود به دستگاه باید به کوچکترین قطرات ممکن تقسیم شود تا میزان سطح در تماس با هوا، نسبت به جرم آب بالا برده شود. باید به این نکته توجه کرد که دمای آب افزایش پیدا کند تا هم زمان با این افزایش دما، گاز از مایع با سرعت بالایی در برجک دی اریتور خارج شود. برای تبدیل آب به قطرات کوچک روش های مختلفی وجود دارد.

پودر کردن آب ورودی به دستگاه

1- اسپری کردن سیال توسط نازل های فنری است به نحوی که با وارد کردن نیرو به سمت بالا و در مقابل نیروی ورودی سیال و عبور دادن سیال از سوراخ های نازک انجام می شود.

2- استفاده از برخورد آب ورودی با تعدادی سینی سوراخ دار در برجک می باشد. در برجک تعدادی سینی سوراخ دار قرار دارد که آب با برخورد به این سینی ها پودر شده و همزمان از پایین با بخار تماس پیدا کرده و حرارت را دریافت می کند.

فهرست
[rev_slider alias="main-page"][/rev_slider]